Sysselsättningsgrad, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det sjätte lägsta i landet med 74,4 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.