Förvärvsfrekvens, Malmö

Malmö kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 339 313 människor (2018). Landarealen är 156 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.