Förvärvsfrekvens, Malmö

Malmö kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 344 166 människor (2019). Landarealen är 156 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.