Förvärvsfrekvens, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 351 749 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det fjärde lägsta i landet med 67,8 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.