Andel högutbildade, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 351 749 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 22:a högsta i landet med 35,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.