Andel högutbildade, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 23:e högsta i landet med 36,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.