Skattesats, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 351 749 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Malmö stad till 32,42 procent, vilket var den 66:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.