Befolkningsökning, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 351 749 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Malmö stad den 40:e högsta i landet med 3,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.