Befolkningsökning, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 347 949 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Malmö stad den 31:a högsta i landet med 4,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.