Befolkningsökning, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Malmö stad den 25:e högsta i landet med 4,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.