Medelålder, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. Värdet för medelålder är det åttonde lägsta i landet med 38,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.