Medelålder, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 351 749 invånare. Värdet för medelålder är det nionde lägsta i landet med 38,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.