Invånare i kommunen, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.