Invånare i kommunen, Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 351 749 invånare. Antalet invånare i kommunen är det tredje högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.