Kommunens kostnader, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 125 941 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 24:e lägsta i landet med 53 129 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.