Kommunens kostnader, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 130 288 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 37:e lägsta i landet med 58 509 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.