Kommunens skatteintäkter, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 127 376 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 61:a högsta i landet med 49 957 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.