Kommunens skatteintäkter, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 128 384 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 62:a högsta i landet med 52 777 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.