Anställda i kommunen, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 127 376 invånare. Värdet för anställda i länet är det elfte högsta i landet med 8 883 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.