Största privata arbetsgivare, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 127 376 invånare. AXIS COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 2 175 anställda (nov 2020) den artonde största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.