Andel förtidspensionärer, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 125 941 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 26:e lägsta i landet med 3,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.