Andel förtidspensionärer, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 127 376 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 26:e lägsta i landet med 2,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.