Andel företagare, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 128 384 invånare. Värdet för andel företagare är det fjortonde lägsta i landet med 4,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.