Andel företagare, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 125 941 invånare. Värdet för andel företagare är det tjugonde lägsta i landet med 4,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.