Sysselsättningsgrad, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 128 384 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det lägsta i landet med 70,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.