Förvärvsfrekvens, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 127 376 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tredje lägsta i landet med 67,8 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.