Andel högutbildade, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 128 384 invånare. Värdet för andel högutbildade är det näst högsta i landet med 55,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.