Andel högutbildade, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 127 376 invånare. Värdet för andel högutbildade är det näst högsta i landet med 54,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.