Skattesats, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 127 376 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Lunds kommun till 32,42 procent, vilket var den 66:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.