Befolkningsökning, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 125 941 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Lunds kommun den 46:e högsta i landet med 3,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.