Befolkningsökning, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 130 288 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Lunds kommun den 34:e högsta i landet med 3,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.