Medelålder, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 125 941 invånare. Värdet för medelålder är det tionde lägsta i landet med 38,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.