Invånare i kommunen, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 128 384 invånare. Antalet invånare i kommunen är det i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.