Invånare i kommunen, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 122 948 människor (2018). Landarealen är 430 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.