Invånare i kommunen, Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 127 376 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.