Kommunens kostnader, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 876 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 40:e lägsta i landet med 55 041 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.