Kommunens skatteintäkter, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 638 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjätte högsta i landet med 60 021 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.