Anställda i kommunen, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 638 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 373 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.