Andel förtidspensionärer, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 638 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjunde lägsta i landet med 2,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.