Andel företagare, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 638 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.