Förvärvsfrekvens, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 638 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 28:e högsta i landet med 84,3 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.