Andel högutbildade, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 638 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tredje högsta i landet med 52,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.