Skattesats, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 627 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Lomma kommun till 30,82 procent, vilket var den trettonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.