Befolkningsökning, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 876 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Lomma kommun den 80:e högsta i landet med 2,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.