Befolkningsökning, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 638 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Lomma kommun den 80:e lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.