Befolkningsökning, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 627 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Lomma kommun den 86:e lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.