Medelålder, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 638 invånare. Värdet för medelålder är det 82:a lägsta i landet med 42,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.