Medelålder, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 876 invånare. Värdet för medelålder är det 63:e lägsta i landet med 41,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.