Invånare i kommunen, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 24 763 människor (2018). Landarealen är 56 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.