Invånare i kommunen, Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 721 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 109:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.