Kommunens kostnader, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 47 004 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 61:a lägsta i landet med 60 401 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.