Kommunens skatteintäkter, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 46 488 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tionde lägsta i landet med 41 110 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.