Andel förtidspensionärer, Landskrona

Landskrona kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 46 090 människor (2019). Landarealen är 141 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.