Andel företagare, Landskrona

Landskrona kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 45 775 människor (2018). Landarealen är 141 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.