Förvärvsfrekvens, Landskrona

Landskrona kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 46 090 människor (2019). Landarealen är 141 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.