Förvärvsfrekvens, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 46 488 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det sextonde lägsta i landet med 73,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.