Andel högutbildade, Landskrona

Landskrona kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 45 775 människor (2018). Landarealen är 141 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.