Andel högutbildade, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 46 488 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.