Skattesats, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 47 134 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Landskrona stad till 31,42 procent, vilket var den 23:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.