Befolkningsökning, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 46 305 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Landskrona stad den 89:e högsta i landet med 2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.