Befolkningsökning, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 47 134 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Landskrona stad den 71:a högsta i landet med 1,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.