Befolkningsökning, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 46 488 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Landskrona stad nära genomsnittet med 1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.