Medelålder, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 46 305 invånare. Värdet för medelålder är det 63:e lägsta i landet med 41,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.