Invånare i kommunen, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 46 488 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 57:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.