Invånare i kommunen, Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 47 134 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 56 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.