Kommunens kostnader, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 560 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 64 201 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.