Kommunens skatteintäkter, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 641 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 025 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.