Kommunens skatteintäkter, Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 85 747 människor (2019). Landarealen är 1 252 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.